Bildelar till varje bil och tillfälle!

OR

Information om cookies

 

Vad är och hur används cookies?

Cookies är textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker olika webbplatser. Cookies lagrar information om din enhet och om din användning av en specifik webbplats. När du besöker samma hemsida igen skickar den tillbaka en kopia av filerna. Tack vare cookies kan webbplatser komma ihåg språkval och inloggningsläge eller anpassas efter vad du har gjort tidigare, exempelvis kan cookies ”komma ihåg” varor du tittat på tidigare i vår webshop eller lagt i din varukorg. Den information som samlas in med hjälp av cookies kan innehålla personuppgifter i form av IP-adress, enhetsinformation med mera.

 

De personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies används för följande ändamål:

Ge åtkomst till hemsidan – Vi använder cookies för att ge dig åtkomst till vår hemsida och våra tjänster. Dessa cookies är strikt nödvändiga och kan inte inaktiveras.

Upprätthålla säkerheten på hemsidan – Vi använder oss av cookies för att upprätthålla säkerheten och hjälpa oss upptäcka skadliga aktiviteter på vår hemsida. Dessa cookies är strikt nödvändiga och kan inte inaktiveras.

Erbjuda avsedd funktionalitet på hemsidan – Vi använder cookies för att erbjuda avsedd funktionalitet på vår hemsida, till exempel för att komma ihåg de varor som du har placerat i varukorgen samt de språkval och andra inställningar som du tidigare har angett.

Analysera användningen av hemsidan – Vi använder oss av cookies för att ge oss statistik över antalet unika webbplatsbesökare och klickmönster på vår hemsida samt relevant platsdata. Denna information används för att optimera och förbättra hemsidans funktion och prestanda.

Marknadsföra våra varor och tjänster – Vi använder oss av cookies i marknadsföringssyfte, exempelvis för att kunna nå ut till kunder med anpassad reklam baserad på tidigare sökningar och besöksmönster på vår hemsida och andra webbplatser samt för att skapa målgrupper för riktad marknadsföring.

De cookies som är nödvändiga för att ge dig säker åtkomst till vår hemsida installeras automatiskt på din enhet, baserat på vårt berättigade intresse att tillhandahålla en säker hemsida för att erbjuda våra varor och tjänster. Övriga cookies, bland annat sådana som används för marknadsföring och analys, lagras bara efter att du godkänt det via cookiebannern på vår hemsida.

Marknadsföringscookies placeras av leverantörer såsom Google och Facebook och kan användas för att visa riktad marknadsföring på andra webbplatser och på annonsplatser i sociala medier. Vi använder även tjänster från Facebook för att skapa kundprofiler på potentiella kunder baserat på faktorer som ålder, kön och bostadsort. Vi använder även tjänster från Google för att analysera hur webbplatsen används, genom att exempelvis skapa aggregerade data om vilka sektioner och varor våra användare klickar på, på vår webbplats.

Cookies lagras på din enhet tills deras utgångsdatum gått ut. Cookies rensas automatiskt eller tills du självmant rensar dem på din enhet. De flesta cookies vi använder på vår hemsida rensas när du lämnar vår hemsida eller efter 30 dagar.

 

Dina rättigheter

 

När vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering – en rätt att få dina personuppgifter raderade.

Rätt till begränsad behandling – en rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad tills oriktiga uppgifter har rättats eller annan invändning har utretts.

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. .

Rätt till invändning – en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas med stöd av våra berättigade intressen (intresseavvägning).

Rätt till information om datainsamling – en rätt att få information om källorna som används för att samla in dina personuppgifter (när informationen inte tillhandahålls av dig).

Det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som utökar dina rättigheter. Det finns också krav och bestämmelser som begränsar dina rättigheter. Bland annat kan det finnas skyldigheter enligt lag som hindrar oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att spärra eller radera dina uppgifter.

För att utöva någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktinformationen under rubriken ”Kontakt och kommunikation”.

 

 

 

Tillagd i varukorgen